ประวัติบริษัท

    บริษัท ปริ้นเซส เลเชอร์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 เปิดดําเนินกิจการครั้งแรก ด้วยการรับจองโรงแรมโดยใช้ชื่อ Hotel.Fast จองตั๋วเครื่องบิน และ นํานักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวต่างประเทศ

    ในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตทางการเงินในประเทศไทยธุรกิจรับจองโรงแรม และนําคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศซบเซา บริษัทจึงได้เปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจเป็นนํานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยแทน ซึ่งก็เจริญเติบโตมาตามลําดับ

    ในปี พ.ศ. 2545 จากการที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรถทัวร์ที่ให้บริการไม่ได้มาตรฐาน ทําให้บริษัทต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ซื้อรถทัวร์ขนาดใหญ่มาใช้เองแทนการเช่าซึ่งสามารถกําหนดมาตรฐานเองได้อาทิ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ซึ่งไม่มีบริษัทรถเช่ารายใดติดตั้ง ใช้พื้นสังเคราะห์กันไฟแบบพื้นรถบีทีเอสซึ่งแพงมาก ติดชุดนวดกับทุกที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลาย เปลี่ยนที่นั่งจากผ้ากํามะหยี่เป็นหนังแท้สั่งตรงมาจากยุโรป (เยอรมัน หรือ สเปน) เป็นต้น สั่งซื้อรถที่มีรูปร่างสวยงาม ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบรถมา 3 รุ่นจนกระทั่งปัจจุบัน คือ Iriza สีขาว, Magelys สีขาว และ Starliner สีดําเป็นแบบล่าสุด

    หลังจากปี พ.ศ. 2554 มีความวุ่นวายทางการเมืองทําให้ลูกค้าของทางบริษัทได้ลดจํานวนลงอย่างมากทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจ นํารถชั้นดีเหล่านี้มาให้เช่าสําหรับบุคคลภายนอก ซึ่งก็มีลูกค้าชั้นดีมาใช้บริการจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือสําราญจากยุโรป การท่องเที่ยวฯ กระทรวงการต่างประเทศ หรือบริษัทท่องเที่ยวญี่ปุ่น และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น

    อู่จอดรถกรุงเทพ สถานที่จอดรถมีขนาด 3,200 ตารางเมตรมีหลังคาคลุมทั้งบริเวณตั้งอยู่เลขที่ 22/4 ซอยชนบท 1 ถนนร่มเกล้า 1 เขตลาดกระบัง กทม.ห่างจากปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ 2 กม.

 

เช่ารถบัส

ท่านที่สนใจจะ เช่ารถบัส ของบริษัทฯ ติดต่อขอราคาได้ตามช่องการติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook เราตอบภายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างช้า

 เราคิดราคาตามการใช้งานจริง ตามระยะทาง และ เวลาที่ใช้  ราคามาตรฐาน

เพื่อการคำนวณราคาอย่างถูกต้อง กรุณาให้รายละเอียด รายการท่องเที่ยวของท่านว่า จะไปไหนบ้าง ตั้งแต่เวลาเท่าใด จบงานเวลาเท่าใด

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

%e0%b8%a0-%e0%b8%9e-20

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ปรัชญาของบริษัท

คือการให้บริการลูกค้าอย่างซื่อตรงรักษามาตรฐานการให้บริการอยู่ในระดับสูง รวดเร็วและถูกต้อง

'